VO2maks

Testing av maksimalt oksygenopptak (VO2-maks).

Makspuls test.

FTP-test (Functional threshold power / Funksjonell terskelwatt).

Test hvor vi måler melkesyreverdi, puls og oksygenopptak.

Retüls dynamiske sykkeltilpassingssystem

Løpsanalyse kan hjelpe deg med å optimalisere din løpeteknikk.