Makspuls

Makspuls test 

Makspuls defineres som det maksimale antall ganger hjertet kan slå i løpet av et minutt. Den øvre grensen av pulsen er genetisk betinget, så makspulsen er ikke trenbar. Makspuls synker med alderen (med rundt et slag i året), og kan variere fra aktivitet til aktivitet. Det er ingen sammenheng mellom makspuls og hvor godt/dårlig trent du er.

Makspuls er tradisjonelt sett den vanligste parameteren å styre intensiteten ut fra innen Norsk utholdenhetsidrett. Det er svært enkelt å bruke i den daglige treningen. Men skal man få maksimalt utbytte av pulsbasert trening er det viktig at man har kjennskap til sin reelle makspuls.