Laktatprofil

Laktatprofil: Dette er en test hvor vi måler melkesyreverdi, puls og oksygenopptak på ulike belastninger. Ved hjelp av disse kan vi anslå hvor laktatopphopningen starter, både i forhold til arbeidsbelastning og puls. Den kan også være til hjelp for å styre intensiteten i den daglige treningen din. Siden testen gjennomføres innendørs på standardisert testutstyr er den også et meget godt mål ved en re-test. En slik re-test vil være et svært nøyaktig mål på utviklingen din.

En forbedret laktatprofil har sterk korrelasjon med økt prestasjonsevne. 

Når man tester laktatprofil er det praktisk å kombinere denne med en VO2-maks test eller Wingate-test for å få et enda mer helhetlig bilde av den fysiske kapasiteten

Se «priser» for reduserte priser ved kombinasjon av disse testene.