FTP test

FTP-test (Functional threshold power / Funksjonell terskelwatt)

Dette er en test som avdekker den funksjonelle terskelverdien din. Denne utrykkes i gjennomsnittswatt. FTP er den mest grunnleggende verdien for watt-trening. Man kan regne ut både intensitetssoner og lage intervallprotokoller ut fra denne.

Den funksjonelle terskelen beregnes ut fra hva du klarer å yte over en gitt tidsperiode på f.eks. 20 eller 40 minutter. Ut fra resultatet ditt vil vi kunne estimere ulike intensitetssoner basert på watt. Denne testen er mest relevant for de som bruker wattmåler på trening ute eller inne på rulle.